Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede eerst met uw huisarts. 

Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft, stellen we het op prijs dat u dit met ons deelt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw klacht,  kunnen wij proberen het op te lossen. Meldt u daarom altijd bij uw huisarts!

Als u er met uw huisarts echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt vinden op www.skge.nl.